De school

De Nederlandse Taalschool Lusaka (NTSL) verzorgt onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) aan Nederlandstalige kinderen in Lusaka. De school bestaat op dit moment uit 24 leerlingen tussen de 3 en 16 jaar (peuters, basisonderwijs en voortgezet onderwijs)

Het doel van het onderwijs is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het taalonderwijs in Nederland en België. Daarnaast is er aandacht voor cultuur. Jaarlijkse activiteiten die georganiseerd worden zijn: de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, een cultuurmorgen en een Belgische / Nederlandse Koningsdag. Deze activiteiten vinden altijd plaats op een van de zaterdagen verspreid over het schooljaar.

De lessen worden gegeven in kleine groepen zodat er veel aandacht is voor de kinderen. Een aantal jaren heeft onze school een locatie gevonden binnen de International School of Lusaka (ISL).  Sinds augustus 2020 heeft de NTSL de beschikking over een eigen (school)huis. Deze is gevestigd op 25 Joseph Mwilwa Road, Lusaka. De kinderen hebben drie uur les, een keer in de week op een vaste namiddag.

Sinds oktober 2018 is er de mogelijkheid voor leerlingen die het Nederlands nog helemaal moeten leren. Mocht u daarvoor interesse hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

De NTSL is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, stichtingnob.nl. Om de vier jaar komt de onderwijsinspectie op bezoek om de kwaliteit van de school te beoordelen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Nederlandse Taalschool neemt u dan contact op met de directeur / leerkracht Bert Smits , via het bijgesloten contactformulier of bel +260 965752490. Daarnaast kunt u ook uitgebreide informatie vinden in de jaarlijkse Schoolgids, die u verderop kunt vinden.