De school

De Nederlandse Taalschool Lusaka (NTSL) verzorgt onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) aan Nederlandstalige kinderen in Lusaka. De school bestaat op dit moment uit 35 leerlingen tussen de 3 en 16 jaar (peuters, basisonderwijs en voortgezet onderwijs)

Het doel van het onderwijs is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het taalonderwijs in Nederland en België. Daarnaast is er aandacht voor cultuur. Jaarlijkse activiteiten die georganiseerd worden zijn: de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, een cultuurmiddag, Koningsdag en een Belgische namiddag.

De lessen worden gegeven in kleine groepen zodat er veel aandacht is voor de kinderen. De school is ondergebracht in de International School of Lusaka (ISL) en heeft een eigen lokaal. De kinderen hebben een keer in de week drie uur les op een namiddag.

Sinds oktober 2018 is er een Beginnend Nederlandsgroep gestart voor kinderen die het Nederlands nog helemaal moeten leren. De les voor deze kinderen vindt plaats op dinsdagmiddag van 12:45 tot 14:45 uur.

De NTSL is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, stichtingnob.nl. Om de vier jaar komt de onderwijsinspectie op bezoek om de kwaliteit van de school te beoordelen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Nederlandse Taalschool neemt u dan contact op met de directeur / leerkracht Judith van Wieren , via onderstaand contactformulier of bel +26 0976144347