Contact

Het schoolteam
Judith van Wieren – directeur/leerkracht
e-mail: ntsl.zambia@gmail.com

Mart Zinnemers – docent VO
e-mail: ntslvo.zambia@gmail.com

Het schoolbestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, aangevuld met één of twee algemene leden. Gemiddeld wordt eenmaal per zes weken een vergadering belegd. Op de vergadering is de directeur/leerkracht aanwezig.

Voorzitter: Roel Borren
Tel. +260 972970286
e-mail: roelborren@hotmail.com

Penningmeester: Betty Vargyas
Tel.+260 967229975
e-mail: vargyasbetty@gmail.com

Secretaris: Bastiaan Jager
Tel.+260 92611101
e-mail: obgynlusaka@gmail.com

Algemeen lid ( zaterdagactiviteiten ) : nog vacant