Contact

Het schoolteam
Judith van Wieren – directeur/leerkracht
e-mail: ntsl.zambia@gmail.com

Mart Zinnemers – docent VO
e-mail: ntslvo.zambia@gmail.com

Het schoolbestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, aangevuld met één of twee algemene leden. Gemiddeld wordt eenmaal per zes weken een vergadering belegd. Op de vergadering is de directeur/leerkracht aanwezig.

Voorzitter: Bastiaan Jager
Tel. +260 962611101
e-mail: obgynlusaka@hotmail.com

Penningmeester: Frans Blokhuis
Tel.+260 977770887
e-mail: treasurer.ntsl@gmail.com

Secretaris: Elly van der Vinne
Tel.+260 969520770
e-mail: ellyvandervinne@gmail.com

Algemeen lid: Katleen Herrijgers
Tel. +260 972310357
e-mail: katleen.herrijgers@hotmail.com