Contact

Het schoolteam
Marlous Groothuismink – leerkracht / directeur
e-mail: ntsl.zambia@gmail.com

Dorien van Herpen – klassenassistente groep 3/4

Het schoolbestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, aangevuld met één of twee algemene leden. Gemiddeld wordt eenmaal per zes weken een vergadering belegd. Op de vergadering is ook de leerkracht/directeur aanwezig.

Voorzitter: Roel Borren – Tel. 0972970286
e-mail : roelborren@hotmail.com

Penningmeester: Wigle Vondeling – Tel. 0971744443
e-mail : wiglevondeling@yahoo.com

Secretaris: Dorien van Herpen – Tel. 0964361090
e-mail: dorien.vanherpen@gmail.com

Algemeen lid ( zaterdagactiviteiten ) : Bob van der Meij – Tel. 0950669298
e-mail: bobvandermeij@yahoo.com