Onderwijsinspectie

In februari 2018 heeft de heer Uunk van de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de NTSL. Hieronder staan de bevindingen van het inspectiebezoek. Voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs is er een rapport.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs